De volwassenenafdeling vormt de grootste afdeling van de bibliotheek: bijna 20.000 boeken (romans, informatieve werken, poëzie en toneel, anderstalige boeken) en daarnaast tijdschriften, strips, dvd’s, luisterboeken, grootletterboeken, daisy-boeken.

Romans

De romans staan alfabetisch opgesteld volgens de familienaam van de auteur. Verschillende genres (detective, thriller, liefdesroman…) worden onderscheiden door een pictogram op het rugetiket.

Informatieve werken

Bij de informatieve werken zijn alle boeken van eenzelfde wetenschapsgebied bij elkaar geplaatst volgens de SISO-classificatie (numerieke opstelling). Ook de naslagwerken zijn in deze opstelling opgenomen. Deze kunnen echter niet ontleend worden. 

Binnen de collectie is er speciale aandacht voor werken over Sint-Martens-Latem en aanverwante onderwerpen (bv. de schilders van de Latemse school). Het gaat hierbij vaak om zeldzame of kostbare werken die daarom enkel ter plekke kunnen ingekeken worden.

Poëzie en toneel

Poëzie en toneel staan elk apart in een eigen afdeling. De poëziecollectie bevat onder meer de ingezonden dichtbundels voor de 3-jaarlijkse Karel van de Woestijneprijs voor poëzie.

Anderstalige boeken

De bibliotheek heeft een collectie anderstalige boeken in het Frans en Engels. De collectie wordt regelmatig aangevuld, bijvoorbeeld met de winnaars van grote internationale literatuurprijzen (Prix Goncourt, Man Booker Price). Ook giften van inwoners zorgen voor uitbreiding van het aanbod.

Tijdschriften

De bibliotheek is geabonneerd op ongeveer 60 tijdschriften voor volwassenen. Tijdschriften kunnen uitgeleend worden zoals boeken. Met uitzondering van het laatste nummer; dit kan u steeds inkijken in de bibliotheek.

Strips

Naast jeugdstrips heeft de bibliotheek ook een ruim aanbod strips voor volwassenen (al meer dan 1500 strips). Daarin vind je, net als bij de ‘normale’ literatuur, de meest uiteenlopende genres (thrillers, dectectives, fantasy…). Deze collectie volwassenenstrips staat apart opgesteld in de volwassenenbibliotheek. De strips zijn alfabetisch geplaatst per reeks; bij ‘diversen’ staan losse werken. Als je in de catalogus op ‘graphic novels’ zoekt, vind je een lijst met stripromans.

Er komen steeds nieuwe reeksen bij en uiteraard worden bestaande reeksen aangevuld.

Dvd’s

De bibliotheek heeft een collectie dvd’s van meer dan 1000 films, waarvan ca. 700 voor volwassenen en 300 voor de jeugd. De collectie bestaat voornamelijk uit bekroonde films of films van de shortlists van bekende filmcompetities, films met een meerwaarde en veel boekverfilmingen. Ook suggesties van leners zijn welkom.

Dvd’s met documentaires staan geïntegreerd opgesteld tussen de informatieve boeken, volgens onderwerp.

Luisterboeken

Luisterboeken zijn romans of verhalen die op cd worden voorgelezen en die je bijvoorbeeld in de auto of op reis kan beluisteren. Meestal zijn het acteurs die de verhalen inspreken, soms is het de schrijver zelf die zijn boek voorleest.

De bibliotheek heeft een 50-tal luisterboeken, voor kinderen én volwassenen. Ze worden net als de andere boeken gratis uitgeleend (maar de uitleentermijn kan niet verlengd worden).

Voor mensen met een beperking bestaan speciale daisy-luisterboeken.

Groteletterboeken

Groteletterboeken zijn boeken die speciaal met grote en makkelijk leesbare letters zijn gedrukt. De bibliotheek heeft een collectie Nederlandstalige groteletterboeken, maar ook enkele Franse en Engelse boeken. Lees meer.

Daisyboeken

Daisy-boeken zijn luisterboeken, maar exclusief voor personen met een leesbeperking.  De bibliotheek heeft een uitgebreide collectie en je kan ook daisy-boeken online lezen. Lees meer.